Westkapelle is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van Westkapelle belangrijk, het dorp moet leefbaar zijn en blijven.

De Dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Westkapelle en wij willen de belangen behartigen van de ‘Wasschappelears’ bij de gemeente. Samenwerking met de gemeente en andere instanties heeft een hoge prioriteit; maar als wij denken dat uw belangen in het gedrang komen, dan ondersteunen wij u.

We proberen creatief en praktisch te handelen zonder onnodige bureaucratie. Wij zijn onafhankelijk en vormen een schakel zijn tussen de burger en de gemeente.

De dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.